Program nauki i zasady oceniania


Ideą programu jest zapoznanie uczniów z podstawami współczesnym nauk ekonomicznych oraz zainteresowanie ich problematyką “economics & management” w praktyce. Na zajęciach prowadzonych przez cenionych wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zaproszonych praktyków zarządzania uczniowie będą stopniowo nabywać wiedzę ekonomiczną. Tematyka dobierana jest w taki sposób, aby po zdobyciu ogólnej wiedzy uczniowie poszerzali swoje umiejętności poprzez realizację konkretnych bloków tematycznych. Dodatkowym atutem jest realizacja licznych analiz przypadków “case study” oraz spotkania z liderami biznesu, co pozwoli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwinąć umiejętności.

Szczegółowy program i tematyka zajęć znajdują się w załączniku.

Akademia Młodych | 2012-06-16 | Marta Wilkocka