Akademia Młodych

Akademia Młodych. Liderzy przyszłości* to program edukacyjny adresowany do uczniów II i III klas szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna edycja jest dziesiątą z kolei i podobnie jak poprzednio, jej ideą jest zapoznanie młodzieży z podstawami współczesnych nauk ekonomicznych oraz zainteresowanie ich problematyką „economics & management”.
W planie nauki przewiduje się liczne analizy przypadków oraz spotkania z liderami biznesu, co pozwoli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwinąć umiejętności. Ponadto ma ona na celu ułatwienie uczestnikom wyboru dalszej drogi edukacji oraz pobudzenie ich do aktywności obywatelskiej na rzecz własnego środowiska. Akademia Młodych to nie tylko nauka, lecz także kreowanie odpowiednich postaw młodych ludzi, dysponujących szeroką wiedzą i bogatymi umiejętnościami. To również tworzenie atmosfery współpracy pomiędzy młodzieżą, a liderami regionu m.in., przedsiębiorcami, naukowcami, sportowcami, duchownymi, ludźmi opiniotwórczymi oraz przedstawicielami władzy.

Akademia Młodych | 2012-06-16 | Marta Wilkocka