Wizja Akademii Młodych


Akademia Młodych to:

-Współpraca pomiędzy uczelnią a szkołami ponadgimnazjalnymi (komplementarność).
-Integracja aktywnych licealistów wokół tożsamości regionu (dobro wspólne)
-Wspomaganie rozwoju kompetencji przywódczych.
-Pozyskanie przez uczestników wiedzy z dziedzin takich jak: ekonomia, zarządzanie, marketing, psychologia biznesu oraz finanse.
-Przedstawienie atrakcyjnych perspektyw rozwoju dla licealistów wiążących swoją przyszłość z regionem.
-Zwiększenie zakresu współpracy młodych ludzi z liderami w regionie (biznesu, nauki, władzy, sportu, mediów, itd.).
-Wyzwolenie potencjału licealistów na rzecz czynienia dobra.

Wszystkie informacje na temat wizji Akademii Młodych znajdują się w załączonym pliku.

Akademia Młodych | 2012-06-16 | Marta Wilkocka