Program konferencji - "Myślenie strategiczne w pracy i życiu codziennym"

Harmonogram konferencji – zaktualizowany dnia 3.09.2012

Piątek 14 września 2012 r.
15:00 – 17:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
                     Pierwsza sesja
17:00 – 17:30 Uroczyste rozpoczęcie
17:30 – 18:15 „Przymierze rodzin – wartości wychowawcze” Izabela Dzieduszycka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Przymierze Rodzin
18:15 – 18:30 Przerwa kawowa
18:30 – 20:00 Dyskusja w grupach
H. Pachciarek: „Rola organizacji pozarządowych w rozwoju społeczno- gospodarczym”
A. Rudawska: „Dzielenie się wiedzą w pracy i w życiu społecznym – czy warto?”
B. Moszoro: „Innowacyjny model biznesowy – szansa na sukces czy kolejna moda?”
20:30 Uroczysta Kolacja
21:00 Recital

Sobota 15 września 2012 r.
8:00 – 10:00 Śniadanie
                     Druga sesja
10:00 – 10:45 „Znaczenie współpracy międzyśrodowiskowej w odniesieniu do realizacji celów strategicznych” dr hab. Szymon Cyfert, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:30 Dyskusja w grupach
M. Drzonek: „Strategia „wiecznego prezydenta” – uwagi o możliwościach reelekcji z perspektywy konceptu władzy”
A. Rudawska, H. Pachciarek: „Kompetencje i umiejętności młodych osób wchodzących na rynek pracy”
K. Gadomska-Lila: „Spójność organizacji a postawy i zachowania pracowników”
13:00 – 14:00 Obiad
                     Trzecia sesja
14:30 – 15:00 „Myślenie strategiczne w warunkach kryzysu” – Mariusz Zaworski, Prezes Thomas-Beton Sp. z o.o
15:00 – 16:30 Dyskusja w grupach
G. Leśniewska: „Podejmowanie decyzji i osiąganie celów w życiu rodzinnym”
A. Lozano-Platonoff: „Jaka przyszłość dla Szczecina?”
A. Pluta: „Myślenie strategiczne o pracowniku – możliwość czy potrzeba współczesnej organizacji?
16:30 – 20:00 Czas wolny
20:00 Grill

Niedziela
8:00 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 10:45 Prezentacja wyników dyskusji w grupach
10:45 – 11.30 Dyskusja plenarna i podsumowanie

Niestety z powodów osobistych Pan Sławomir Lachowski nie dotrze na konferencje, tym samym nie wygłosi zaplanowanej prelekcji nt „Wartości w życiu i w biznesie”.

Czas na rozwój - III edycja | 2012-05-31 | Marta Wilkocka