"STUDIA MENEDŻERSKIE" - wizja specjalności

Studia Menedżerskie na kierunku Zarządzanie powstały w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz rosnące oczekiwania wobec absolwentów, którzy kończąc studia nie tylko powinni wykazywać się odpowiednią wiedzą, ale również umiejętnościami i praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. Jest to nowoczesne podejście do studiowania, gdzie program nauczania dostosowany został do potrzeb obecnego rynku pracy.
Więcej informacji na temat Studiów Menedżerskich w załączniku.

SPECJALNOŚCI | 2012-05-17 | Marta Wilkocka