ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - II stopień

Specjalność obejmuje zagadnienia niezbędne w rozwijaniu umiejętności całościowego i strategicznego spojrzenia na organizację uwzględniając kluczowe zasoby i kompetencje, takie jak, wiedza, potencjał społeczny, innowacyjność, zarządzanie kulturowe oraz relacje między organizacją a podmiotami w otoczeniu. W ramach specjalności student rozwinie swoją wiedzę na temat zarządzania dynamicznego, różnorodności kulturowej, zarzadzania wiedzą, roli przywództwa i sposobach kształtowania przywództwa jak i coachingu i mentoringu, strategii innowacyjnych oraz nadzoru korporacyjnego.
Celem specjalności jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw dobrze wykwalifikowanych, młodych elit menedżerskich o szerokiej wiedzy i bogatych umiejętnościach, szanujących takie wartości jak rzetelność, profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność. Absolwent specjalności będzie wyróżniał się zrozumieniem złożoności funkcjonowania podmiotów i ich strategicznych wyborów dzięki czemu będzie gotowych do zasilenia kadry menedżerskiej największych przedsiębiorstw regionu.
Absolwenci specjalności posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na następujących stanowiskach:
- menedżera każdego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit
- analityka procesów biznesowych
- analityka zasobów wiedzy i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych
- menedżera wiedzy
- specjalisty do spraw zarządzania i organizacji
- kierownika w administracji publicznej
Ponadto absolwenci specjalności będą posiadali wystarczające kompetencje, aby z powodzeniem prowadzić własna działalność gospodarczą.
Absolwent może kontynuować naukę na studiach III stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem.

Przedmioty w ramach specjalności:
1. Zarządzanie różnorodnością kulturową
2. Gry strategiczne
3. Kształtowanie relacji w biznesie
4. Analiza finansowa w zarządzaniu strategicznym
5. Zarządzanie dynamiczne
6. Marketing wartości
7. Zarządzanie wiedzą
8. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą
9. Coaching i mentoring
10. Przywództwo w organizacji w języku angielskim lub lektorat językowy (język biznesu)
11. Strategie innowacyjne
12. Nadzór korporacyjny

SPECJALNOŚCI | 2011-11-29 | administrator