KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE - I stopień

Specjalność obejmuje zagadnienia związanie z rozwijaniem szeroko pojętych kompetencji menedżerskich uwzględniając obok rozwoju umiejętności interpersonalnych i kształtowania potencjału społecznego, umiejętności analityczne i umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.
Studenci będą się rozwijać m.in. w obszarze organizacji pracy własnej, zarzadzania pracą zespołową, komunikacji, zarzadzania zasobami niematerialnymi i zarzadzania zmianą, a także projektowania organizacji, rozwoju kultury organizacyjnej, doskonalenia procesów, zintegrowanych systemów zarządzania oraz bieżącego zarządzania finansami, analizy biznesowej i analizy rynku, controllingu i oceny efektywności inwestycji.
Ogólnym celem specjalności jest rozwój umiejętności związanych z identyfikacją i analizą problemów z zakresu szeroko pojętego zarządzania, poszukiwania i weryfikacji dostępnych rozwiązań oraz wdrażania ich w życie.
Absolwenci specjalności posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach specjalistycznych, analitycznych oraz kierowniczych różnego szczebla w sektorze przedsiębiorstw, agencjach konsultingowych, instytucjach non-profit oraz administracji samorządowej. Absolwenci będą przygotowani w szczególności do pracy na stanowiskach:
• kierownik liniowy
• menedżer projektu
• analityk biznesowy
• konsultant
Nabyte kompetencje zarządcze umożliwią im również prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem organizacjami.

Przedmioty w ramach specjalności:
1. Organizacja pracy menedżera
2. Projektowanie organizacji
3. Formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw
4. Komunikacja w organizacji
5. Przygotowywanie projektów o dofinansowanie
6. E-marketing
7. Zarządzanie zmianą
8. Zarządzanie pracą zespołową
9. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami i pracą zespołową
10. Kształtowanie kultury organizacyjnej
11. Doskonalenie funkcjonowania organizacji
12. Funkcje menedżera – studia przypadków
13. Analiza rynku
14. Zarządzanie produkcją
15. Controlling
16. Ocena efektywności inwestycji
17. Gry menedżerskie
18. Analiza biznesowa
19. Zintegrowane systemy zarządzania
20. Zarządzanie zasobami niematerialnymi
21. Operacyjne zarządzanie finansami
22. Narzędzi informatyczne w operacyjnym zarządzaniu finansami

SPECJALNOŚCI | 2011-11-29 | administrator