O potencjale Pomorza Zachodniego i rozwoju regionalnym na Forum Gryf

Wróć do: O potencjale Pomorza Zachodniego i rozwoju regionalnym na Forum Gryf

Które działania stanowią priorytet w rozwoju naszego województwa na najbliższe lata? Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszeli sympatycy i uczestnicy Forum Gryf podczas spotkania z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza w minioną środę na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Marszałek swoje wystąpienie rozpoczął od prezentacji potencjału Pomorza Zachodniego – „siła województwa zachodniopomorskiego leży w jego położeniu: bliskości Europy Zachodniej i Skandynawii, dostępu do Bałtyku i bliskości do Atlantyku”.

Mocną stroną województwa zachodniopomorskiego jest także turystyka. Ten obszar aktywności należy rozwijać, bo wraz z turystyką dynamicznie rozwijać się będzie nasz region, który jest niezwykle bogaty w zasoby turystyczne. Posiadamy 185 km niepowtarzalnej linii brzegowej z pięknymi plażami, ponad 3 000 jezior, a 35% regionu pokrywają lasy. Wpływa to na potencjał Pomorza Zachodniego, który nie leży w obszarze przemysłu ciężkiego, ale właśnie w rozwoju usług, nie tylko turystycznych.

Zdaniem Marszałka, głównym narzędziem jakie posiada do stymulowania rozwoju województwa zachodniopomorskiego są fundusze unijne. Zadaniem władz regionalnych jest właściwe wykorzystanie wszystkich pieniędzy z Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w zakresie dofinansowania inwestycji, nowoczesnych technologii, doradztwa czy udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych. Do końca 2010 r. wsparto 639 projektów mikro-, małych i średnich firm o wartości ponad 856 mln zł i łącznym dofinansowaniu w wysokości 374 mln zł. Oprócz możliwości pozyskania dotacji unijnych na inwestycje, szansą dla przedsiębiorstw jest inicjatywa JEREMIE, w ramach której ulokowano 280 mln zł na pożyczki, kredyty oraz poręczenia dla MŚP.

Według badania atrakcyjności inwestycyjnej, przeprowadzonego przez IBnGR, województwo zachodniopomorskie zajmuje 6 pozycję w rankingu (wyprzedza woj. łódzkie i pomorskie). W owym badaniu brano pod uwagę następujące czynniki: dostępność transportowa (6 miejsce), zasoby i koszty pracy (8 m-ce), rynek zbytu (6 m-ce), infrastruktura gospodarcza (9 m-ce), infrastruktura społeczna (6 m-ce), bezpieczeństwo powszechne (12 m-ce), aktywność województwa wobec inwestorów (2 m-ce).

Podczas dyskusji plenarnej padło pytanie o rozwój linii Odry i inwestycji w tym obszarze. Marszałek w swojej odpowiedzi oznajmił, że walory turystyczne Odry będą stale rozwijanie, jak i również jej potencjał gospodarczy, a więc infrastruktura transportowa – korytarz wodny.

Dlaczego województwo skupia się pozyskaniu inwestorów z zewnątrz zamiast zadbać o inwestorów regionalnych? – to kolejne pytanie, które padło w trakcie dyskusji. Firmy z kapitałem zagranicznym bardzo szybko mogą zmienić lokalizację swojej siedziby, szczególnie te nie zajmujące się produkcją (np. Unicredit). W odpowiedzi Marszałek stwierdził, że ma wielki szacunek do firm działających od lat na Pomorzu Zachodnim, oraz że jest gotowy pomóc każdej firmie która zgłosi taką potrzebę. Usłyszeliśmy także, że rolą województwa zachodniopomorskiego jest pomoc (w przypadku gdy firma/zarząd o to poprosi), a nie wtrącanie się w ich sprawy.

Spotkanie Forum Gryf odbyło się w ramach projektu Zmiana szansą na rozwój realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1.

Aktualności | 2011-03-24 | administrator