Konferencja "Czas na rozwój. Człowiek, społeczność, organizacja."

Potencjał rozwoju wydaje się nieograniczony. Do niedawna, ziemia, praca i kapitał były powszechnie uznawane jako podstawowe zasoby przedsiębiorstw. Ich obecność, lub brak, warunkowały rozwój lub upadek organizacji. Obecnie, wiedza i technologia radykalnie zwiększyły wydajność przedsiębiorstw, stając się kluczowym elementem swoich organizacji i gospodarek. Problem braku kapitału nie występuje już w skali światowej; odwrotnie, instytucje finansowe posiadają tyle środków, że mają trudności z ich ulokowaniem. Poziom wiedzy, technologii i bogactwa poszczególnych gospodarek świata jest na tyle wysoki, że efekt pracy zaledwie jednej trzeciej wszystkich organizacji mógłby zapewnić całej ludzkości wysoki poziom dobrobytu. Współczesne organizacje mają dostęp do czynników potrzebnych do rozwoju, a dobrze rozwijające się organizacje biznesowe, społeczne i publiczne powinny stworzyć idealne warunki pracy i wysoki poziom dobrobytu społeczeństwa lokalnego i narodowego.

Niestety, powyższy opis nie przedstawia w pełni obrazu współczesności. Zauważamy znaczący wzrost poziomu dobrobytu i luksusu, jednakże zjawisko to wiąże się z tendencją koncentracji bogactwa. Pojawia się niedorozwój wielu grup społecznych i krajów. Nadal rodzą się kryzysy. Jednak nie wynikają one już z braku dostępu do zasobów, lecz z nieetycznych zachowań oraz manipulacji wpływowych grup interesu (np. kryzys finansowy, świńska grypa, itp.)… więcej

Aktualności | 2010-08-02 | administrator