Wiedeńskie spotkanie partnerów projektu CERIM

11 lutego 2010 r. w Wiedniu odbyło się kolejne spotkanie komitetu sterującego projektu Central Europe Research to Innovation Models realizowanego w ramach programu Interreg IV Central Europe. Forum Gryf jest partnerem projektu, który zakłada wypracowanie modelu transferu technologii adekwatnego do warunków społeczno-gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych działań, w ramach których dokonano analizy systemów innowacyjności w regionach partnerskich oraz zebrano innowacje rokujące szanse wdrożenia rynkowego.

W drugiej fazie projektu zebrane innowacje uzyskają pomoc w procesie komercjalizacji, zarówno ze strony Forum Gryf jak i partnerów projektu CERIM. Więcej informacji na stronie internetowej www.cerim.org

Aktualności | 2010-02-19 | administrator