Zaproszenie na spotkania Forum Gryf

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Forum Gryf zaprasza na najbliższe spotkania poświęcone
Aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina do 2025 r.
oraz Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Gościem specjalnym pierwszego spotkania będzie prof. Dariusz Zarzecki, ekspert kluczowy w sferze gospodarczej, szef zespołu ekspercko-redakcyjnego pracującego nad Aktualizacją oraz szef zespołu ekspercko-redakcyjnego, który opracował obecnie obowiązującą strategią.

Czas: 23 lutego (wtorek), godzina 18:30
Miejsce: Aula Stara, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64

Jest to wyjątkowa okazja do podjęcia dyskusji nad przyszłością naszego miasta. Staną się Państwo jednymi z twórców najważniejszego dokumentu planistycznego warunkującego przyszłe decyzje Prezydenta i Rady Miasta Szczecin. Warto więc nie tracić okazji do zajęcia stanowiska w najważniejszych dla Szczecina zagadnieniach.

Drugie spotkanie poświęcone będzie idei Europejskiej Stolicy Kultury i staraniom Szczecina o ten tytuł. Będziemy tego dnia gościć
Marka Sztarka, dyrektora Szczecin 2016 Samorządowej Instytucji Kultury.

Czas: 10 marca (środa), godzina 18:30
Miejsce: Aula Stara, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu do dnia 19 II 2010 r. telefonicznie pod numerem (091) 444 21 72
lub (091) 444 18 40, faksem pod numerem (091) 444 21 65 lub drogą mailową: biuro@forumgryf.pl

Aktualności | 2010-02-19 | administrator