Dydaktyka

Przedmioty prowadzone przez członków Zespołu Badawczego “Integracja”:

Koncepcje zarządzania – KZ

Zarządzanie Dynamiczne – ZD

Podstawy Zarządzania – PZ

Zarządzanie Strategiczne – ZS

Seminaria

MBA Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego

Menu | 2011-11-29 | administrator