Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z polsko i anglojęzycznymi opracowaniami oraz artykułami naukowymi. Tematyka publikacji dotyczy nauk o zarządzaniu i rozwoju regionalnego, a w tym kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, czy kondycji, innowacyjności i konkurencyjności zachodniopomorskich podmiotów gospodarczych.

Autorami są osoby zaangażowane w działalność Zespołu Badawczego “Integracja”, na co dzień pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, m.in.:

dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff
dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk
dr Barbara Dobrodziej
dr Katarzyna Gadomska-Lila
dr Aleksandra Rudawska
mgr Hubert Pachciarek

Zapraszamy do lektury!

Nasze publikacje

Polecane publikacje

Menu | 2009-11-24 | administrator