Przyszłość to innowacje

  • dołączonych zdjęć
  • dołączonych zdjęć

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Wyzwolenie potencjału gospodarczego naszego regionu zależy w dużej mierze od wykorzystania innowacyjnych technologii. To jeden z głównych wniosków do jakiego doszli uczestnicy spotkania Forum Gryf, które odbyło się we wtorek 16 stycznia br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Współcześnie, nie bez powodu, dużo mówi się o zaawansowanych technologiach, ponieważ są one wraz z usługami wysokokwalifikowanymi podstawowym filarem bogacenia się mieszkańców krajów rozwiniętych. W dużej mierze jest to jeden z czynników sprawiających, iż PKB per capita w województwie zachodniopomorskim jest o wiele niższy niż w wielu innych regionach Europy.

Goście konferencji w trakcie dyskusji zastanawiali się, czy można zapewnić mieszkańcom Pomorza Zachodniego podobne warunki życia do tych, jakie posiadają mieszkańcy wspomnianych wyżej regionów Europy? Jeśli tak, w jaki sposób to zrobić?

Wśród gości obecni byli przedstawiciele administracji róznego szczebla reprezentowani m.in. przez Norberta Obryckiego – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Roberta Krupowicza – Wojewodę Zachodniopomorskiego i Piotra Krzystka – Prezydenta Miasta Szczecina, naukowcy reprezentowani m.in. przez rektorów uczelni wyższych w Szczecinie, przedsiębiorcy reprezentowani m.in. przez prezesów największych firm w regionie takich jak: Paweł Szynkaruk – Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, Zbigniew Gomułka – Wiceprezes Zarządu Stoczni Szczecińskiej Nowa, Roman Kopiński – Prezes ASPROD Sp. z o.o., Marek Kalinowski – Prezes Zarządu Infrapark Police S.A. i Stanisław Rogut – właściciel Multichem Eko Sp. z o.o. oraz przedstawiciele regionów Skania – Szwecja, Emilia-Romagna – Włochy, Mecklemburg-Vorpommern – Niemcy.

Zespół Badawczy Integracja Uniwersytetu Szczecińskiego od ponad roku współpracuje z wyżej wymienionymi regionami w celu określenia, które czynniki najbardziej wpływają na rozwój gospodarczy oparty na zaawansowanych technologiach. Współpraca i badania oparte są na metodologii foresight. Jednocześnie Zespół podjął się zadania przeprowadzenia diagnozy potencjału innowacyjnego w Polsce i próby powiązania tego potencjału z firmami mogący mi go wykorzystać. Dotychczas zebrano informacje na temat ponad 700 projektów innowacyjnych z całego kraju, w tym 46 z Zachodniopomorskiego.

„Wyniki tej diagnozy udowodniły, że w Województwie Zachodniopomorskim istnieje duży potencjał intelektualny związany z zaawansowanymi technologiami. Zgłoszone projekty technologiczne reprezentują szerokie spektrum branż i instytucji. Projekty te wywodzą się zarówno ze środowisk naukowych, jak i biznesowych, co pozwala pozytywnie rokować na przyszłość odnośnie szans na ich komercjalizację i wdrażanie – mówił podczas konferencji Prof. A. Lozano Platonoff – Na badania dotyczące tych technologii, ich weryfikację lub wdrożenie i komercjalizację w ciągu najbliższych dwóch lat potrzeba 176 mln zł. Jednak szacowane przychody z tytułu realizacji tych projektów w perspektywie kolejnych pięciu lat to około 5 mld zł. Ilość specjalistycznych miejsc pracy, która powstałaby przy ich realizacji to 1 770. W taki sposób, w krótkim czasie Województwo Zachodniopomorskie ma możliwość wyzwolenia swojego potencjału gospodarczego.”

Przykładem takiego projektu innowacyjnego może być STAMAR proponowany przez MULTICHEMEKO Sp. z o.o. Technologia ta pozwala przy bardzo niskich kosztach inwestycyjnych i operacyjnych na przetwarzanie odpadów fosfogipsów, wytwarzanych m.in. przez Z. Ch. Police, na materiały wiążące nadające się do wykorzystania jako środki stabilizacji gruntów (budownictwo drogowe) czy dodatek do wiązania i stabilizacji refulatów z pogłębiania torów wodnych (Port Szczeciński, Tor Wodny Szczecin – Świnoujście).

Uczestnicy konferencji próbowali w trakcie dyskusji odpowiedzieć także na pytanie: co jest potrzebne do zawiązania efektywnej współpracy między przedsiębiorcami, badaczami i władzami w celu rozwoju gospodarczego Szczecina i regionu? Wśród wielu głosów pojawił się m.in. pomysł na stworzenie etatów dla brokerów technologicznych, którzy mogliby stać się pomostem łączącym biznes i naukowców oraz ukierunkowywaliby naukowców do tworzenia rozwiązań, które będą miały potencjał rynkowy. Ich zadaniem byłoby również poszukiwanie dla naukowców parterów strategicznych oraz przygotowywanie biznes planów do projektów. Innym pomysłem było stworzenie przez samorządy regionalnych Jednostek Badawczo Rozwojowych, które realizowałyby projekty prorozwojowe dla regionu.

Ważną kwestią, na którą wskazywali marszałek i wojewoda to określenie celu, który byłby priorytetem w rozwoju miasta i regionu. Taki cel, czyli rozwój biotechnologii, wytyczył sobie niemiecki region Meklemburgia – Pomorze Przednie i teraz konsekwentnie go realizuje. O jego realizacji, efektach i planach dalszego rozwoju mówił Thilo Streit – Dyrektor Referatu ds. Badań i Transferu Technologii w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury Landu Meklemburgii. Natomiast główną rolę samorządów w tej współpracy, między przedsiębiorcami, badaczami i władzami, określił prezydent Szczecina, który powiedział, że „samorządy przede wszystkim mają nie przeszkadzać”.

W podsumowaniu do konferencji Marszałek Województwa – Norbert Obrycki powiedział: „Forum Gryf to dla mnie wymiana wolnej myśli, nie obciążonej żadną polityką, co jest możliwe dzięki gościom reprezentującym środowiska: naukowe, przedsiębiorców i samorządowców. Dzięki współpracy tych środowisk stworzone zostaną nowe możliwości inwestycyjne regionu oraz wspierany będzie rozwój nowych technologii. To z kolei, przełoży się fakt, że młodzi ludzie, kończący studia w oparciu o instrumenty finansowe, które my im stworzymy, będą kształcić w sobie ducha przedsiębiorczości.”

Aktualności | 2009-11-03 | administrator