Wrocławskie Innowacje

Jakie możliwości daje przedsiębiorcom i naukowcom Inicjatywa Technologiczna mówił podczas Konferencji “Innowacja – Przedsięwzięcie Na Miarę Twojej Firmy” dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Do spotkania ponad 250 przedstawicieli środowisk nauki, biznesu i otoczenia biznesu doszło 29 maja 2007 r. w Sali Kongresowej Politechniki Wrocławskiej.

Za główny cel organizatorzy konferencji postawili sobie promowanie wśród małych i średnich przedsiębiorców postaw innowacyjnych rozumianych jako każdą nowość wdrożoną w firmie, zwiększającą jej konkurencyjność i przekładająca się na zyski np. zmianę stylu zarządzania, wprowadzenie nowych technik marketingowych, zakup oprogramowania.

W związku z tym goście konferencji dowiedzieli się jak finansować innowacje, o ochronie patentowej oraz innowacjach wdrożonych
z sukcesem. Jednym ze sposobów finansowania innowacji jest Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. “Inicjatywa Technologiczna”, której zasady działania oraz dotychczasowe rezultaty przedstawił dr hab. inż. Alberto Lozano.

Do pierwszego etapu przedsięwzięcia, którego głównym zadaniem jest zmiana warunków współpracy środowiska biznesu ze środowiskiem naukowo-badawczym, ukierunkowana na wzrost innowacyjności opartej na polskim potencjale intelektualnym, wpłynęło 491 wniosków.
O dofinansowanie zaawansowanych technologii ubiegają się uczelnie, przedsiębiorstwa i Jednostki Badawczo-Rozwojowe.

O 49 mln zł ubiega się 23 wnioskodawców z województwa dolnośląskiego. Najwięcej z nich dotyczy medycyny (7), a po 2 ekologii, elektroniki, farmacji, informatyki i nanotechnologii. Jednak dla tych , którzy nie zdążyli złożyć wniosku w pierwszym terminie w połowie czerwca zostanie uruchomiony drugi.

W kuluarach konferencji można było skorzystać z “Punktu Ekspertów” czyli stoisk instytucji wsparcia, do których można się zwrócić
z konkretnymi pytaniami, tak z zakresu finansowania innowacji, jak i ochrony patentowej (Punkt Informacji Patentowej, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławski Park Technologiczny itp.).

Organizatorem Konferencji był Urząd Miejski Wrocławia oraz Wrocławski Park Przemysłowy i Wrocławski Park Technologiczny.

Aktualności | 2009-11-06 | administrator