Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecinie już 30 lat pomaga swoim podopiecznym i ich rodzinom OSWOIĆ ŻYCIE!

29. maja 2008 roku, na zaproszenie Pani Dyrektor Ireny Główczyńskiej, ponownie gościliśmy u naszych znajomych z ulicy Polickiej. Tym razem okazją była 30. rocznica powstania Ośrodka. Przygotowania do tej uroczystości trwały już kilka miesięcy, a podopieczni ćwiczyli program artystyczny z wielkim zaangażowaniem i przejęciem.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Z samego rana grupa blisko 30 osób – studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawicieli ZHR oraz członków Zespołu Badawczego „Integracja” – wyruszyła z głowami pełnymi pomysłów i wielkim entuzjazmem na spotkanie z Podopiecznymi SOSW. Poproszono nas o przygotowanie programu gier i zabaw na ten czwartkowy dzień, nawiązujących swym charakterem do dnia sportu.

Zostaliśmy jak zwykle przyjęci bardzo serdecznie zarówno przez kadrę pedagogiczną, rodziców jak i same dzieci
i młodzież. Dzieci bardzo chętnie podejmowały zaproszenie do gry w piłkę, rzutów do celu, wspólnych pląsów prowadzonych przez zuchmistrzynie, tworzenia herbów i nazw zespołów czy wspólnego śpiewania przy akompaniamencie gitary. Był również czas na uroczystą galę z podziękowaniami za tych 30 lat i życzeniami na kolejne lata zarówno ze strony przedstawicieli władz samorządowych, regionalnych instytucji oświatowych, rodziców dzieci i młodzieży jak i przygotowany przez Podopiecznych program artystyczny, wspólne posiłki i biesiadowanie.

Dla wielu studentów była to pierwsza wizyta na Polickiej, a więc wiązała się z pewnymi obawami jednak po przybyciu na miejsce ze zdumieniem można było zaobserwować jak doskonale odnaleźli się w nowym, często dotąd obcym, środowisku. Otwartość dzieci i ich opiekunów sprawiła, że mimo zmęczenia wracaliśmy do domów zadowoleni, dzieląc się wrażeniami i refleksjami. Już dziś większość z tych młodych ludzi deklaruje swoje uczestnictwo w kolejnych tego typu spotkaniach.

To doświadczenie jest dla nas niezmiernie ważne również dlatego, że jak trafnie zauważa jeden z organizatorów tych naszych spotkań: nie można kształcić przyszłych kadr menadżerskich, które nie będą wrażliwe na drugiego Człowieka…

Serdecznie dziękujemy Paniom Dyrektor: Irenie Główczyńskiej i Teresie Purtak za umożliwienie wspólnego świętowania i tym samym życzymy na kolejne lata aby Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 nadal był oazą, w której dzieci i młodzież będą miały szansę uczyć się jak PATRZĄC-WIDZIEĆ, SŁUCHAJĄC-SŁYSZEĆ, ODCZUWAĆ WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI, POZNAWAĆ, PRZEŻYWAĆ, ROZUMIEĆ, DZIAŁAĆ, OSWOIĆ ŻYCIE…

Całoroczny | 2008-03-04 | administrator