The Foresight Laboratory of Europe - podsumowanie projektu

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Fundacja Forum GRYF, w ramach 6 Programu Ramowego, uczestniczyła w realizacji przedsięwzięcia „The Foresight Laboratory of Europe” („Foresight Lab”), które łączyło przedstawicieli Niemiec (inno AG i Kultusministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern), Włoch (ASTER Scienza Tecnologia Impresa – S. cons. p.a.), Szwecji (DahménInstitute i Region Sk&aringne) i Polski (Fundacja Forum GRYF).

Projekt skupiał się na propagowaniu efektywnych i bardziej adekwatnych regionalnych strategii rozwoju badań i technologii (RTD) poprzez ulepszenie procesów strategicznych, w regionach partnerskich. Przy realizacji projektu Forum wspierał Zespół Badawczy “Integracja”.

W długim okresie, podjęte działania, powinny doprowadzić do zwiększenia inwestycji na badania i rozwój (B+R) poprzez większą orientację na potrzeby publicznych polityk rozwoju badań i technologii (RTD) oraz inwestycji.

The Foresight Lab został uruchomiony w listopadzie 2005 roku i trwał do grudnia 2007 roku. Projekt Foresight Lab obejmował swym zakresem rozwój metodologii, wymianę doświadczeń, trenowanie i testowanie nowych metod w połączonych „pilotażowych studiach przypadku”.

Partnerzy projektu to doświadczone, w dziedzinie foresight’u, regiony, takie jak Meklemburgia – Pomorze Przednie, czy Skania, jak również regiony, które dopiero ostatnio zaczęły wdrażać tę metodologię w polityce rozwoju społeczno-gospodarczego, umieszczając takie założenie
w regionalnych strategiach innowacyjności. Wśród partnerów znajduje się m.in. szwedzkie centrum kompetencji dla regionalnego foresight’u – the Dahméninstitute.

Aktualności | 2009-11-08 | administrator

Załączone pliki:

  1. The_Foresight_Lab.pdf