Identyfikacja oczekiwań zachodniopomorskich przedsiębiorców związanych z działaniami administracji lokalnej i rządowej

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Poprzez inicjatywę o nazwie “Identyfikacja oczekiwań przedsiębiorców” dążymy do rozpoznania potrzeb zachodniopomorskich podmiotów gospodarczych związanych z działaniami podejmowanymi przez administrację lokalną i regionalną.

Wyniki badań, zawarte w zbiorczym raporcie, zaprezentowane zostaną przedstawicielom władz samorządowych. W ten sposób chcemy zapoczątkować i dążyć do intensyfikacji dialogu oraz współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi, dotyczącej umacniania potencjału gospodarczego naszego regionu.

Aktualności | 2009-11-10 | administrator