Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw rozpoczęta!

Zespół Badawczy „Integracja” realizuje projekt badawczy pt. Diagnoza kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, który swym zasięgiem obejmuje firmy z województwa zachodniopomorskiego. Jego celem jest diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, stanowiącej pewnego rodzaju grunt dla budowy przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach.

Rezultatem projektu Diagnoza kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach będzie m.in. raport przedstawiający wnioski i zalecenia praktyczne, które umożliwią Respondentom, czyli kadrze zarządzającej, identyfikację obszarów doskonalenia sprawności procesów zarządzania, zwłaszcza w aspekcie kształtowania bądź zmiany wzorów kulturowych w kierunku kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi wiedzy i innowacyjności.

Aktualności | 2009-11-11 | administrator