Współpraca na rzecz Stoczni

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Analizując bardzo istotny dla Regionu problem likwidacji Stoczni dostrzegamy możliwości korzystnego rozwiązania sprawy, jednak wymaga to zaangażowania i współpracy wielu osób, zwłaszcza przedsiębiorców…

Skrócona charakterystyka sytuacji i uwarunkowań zakładów stoczniowych:

1. Majątek Stoczni znajduje się w bardzo korzystnej sytuacji dla potencjalnych inwestorów: niska wycena majątku, majątek wolny od długów, majątek wolny od zobowiązań kadrowych.

2. 30 kwietnia 2009 roku mija termin wpłaty Wadium na przetarg majątku Stoczni. Przetarg musi odbyć się najpóźniej do 30 maja. Po 30 maja syndyk rozpocznie procedurę likwidacji majątku.

3. Na razie jest tylko dwóch kandydatów do zakupu majątku Stoczni. Łącznie obaj zainteresowani zakupią nie więcej niż 40% całości terenów.

4. Istnieją również mniejsi potencjalni inwestorzy (znamy pięciu), którzy mogliby objąć niewielką część majątku i uruchomić produkcję.

5. Polska w chwili obecnej posiada wysoką alokację środków z funduszy UE do zagospodarowania. Region może otrzymać dodatkowe fundusze z UE na „rewitalizację zakładów Stoczni”. Można również uzyskać status „strefy ekonomicznej” dla obszaru zakładów Stoczni. W tym celu konieczne jest przede wszystkim wskazanie „co znajdzie się tam w miejsce starej produkcji”, czyli potrzebujemy listę przedsiębiorstw zainteresowanych zagospodarowaniem tego majątku.

Co robić?

1. Znaleźć przedsiębiorców, zwłaszcza z regionu, ale także spoza, potencjalnie zainteresowanych uruchomieniem produkcji własnej (każdy rodzaj działalności) na terenie dawnych zakładów Stoczni.

2. Park Technologiczny (spółka będąca w 100% własnością Miasta) stara się o pieniądze z centralnych funduszy strukturalnych na kupno części zakładów Stoczni, które nie zostaną sprzedane w drodze przetargu, oraz o pieniądze na doprowadzenie do wydzierżawienia ich przedsiębiorcom.

3. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą wydzierżawić, kupić (lub inne rozwiązanie) potrzebną im część zakładów na prowadzenie swojej działalności.

W poniedziałek, 27 kwietnia odbędzie się pierwsze spotkanie „potencjalnych” inwestorów z Prezydentem Miasta. Czas na dopracowanie koncepcji. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu oraz przekazania tej wiadomości innym przedsiębiorcom.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPOTKANIU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY pod numerem 91 444 21 72.

W załączeniu przedstawiamy mapę terenów zakładów Stoczni z podziałem oraz ceny wywoławcze, jakie będą obowiązywać w trakcie przetargu.

Natomiast, od 1 czerwca 2009 roku można będzie objąć mniejsze części terenów bądź zakładów.

Dzięki współpracy, możemy bardzo korzystnie rozwiązać problem likwidacji Stoczni Szczecińskiej Nowej!

Aktualności | 2009-11-17 | administrator