HISTORIA

Zespół Badawczy „Integracja” działający przy Katedrze Organizacji i Zarządzania, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego powstał w 2000 roku z inicjatywy prof. US dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff – lidera zespołu oraz prof. SGH dr hab. Sylwii Sysko-Romańczuk. Zespół tworzony jest przez przedsiębiorców, grupę pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studentów.

O nas | 2011-10-18 | administrator