Siedziba Zespołu Badawczego "Integracja"

Zespół Badawczy “Integracja” swą działalnością chce wspierać rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pomorza Zachodniego.

Ważnym jest dla nas budowanie porozumienia i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami jak również kooperacji środowiska biznesu
z naukowym, instytucjami czy ośrodkami władzy. Wszystkie organizacje i osoby zarówno z regionu zachodniopomorskiego jak i z całego kraju serdecznie zapraszamy do współpracy na rzecz stymulowania rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz promowania postaw obywatelskich
w społeczeństwie.

Zespół Badawczy “Integracja”
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

ul. A. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
Tel. (+48 91) 444 21 58, (+48 91) 444 18 41, (+48 91) 444 19 75
Fax. (+48 91) 444 21 65
e-mail: integracja@univ.szczecin.pl
strona www: www.integracja.szczecin.pl

O nas | 2009-11-18 | administrator