Staże Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski – korzystając z najlepszych praktyk – rozpoczął pierwszą edycję programu płatnych staży. Wybitni absolwenci uczelni wyższych mają możliwość zdobycia do-świadczenia podczas rocznego stażu w cieszącej się największym prestiżem naukowym i zaufaniem społecznym instytucji finansowej w Polsce. Zgłoszenia do tegorocznej edycji można nadsyłać do 25 listopada.

„Staże Prezesa NBP” to program pod patronatem prezesa NBP, przeznaczony dla absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych, którzy chcieliby odbyć roczny płatny staż w Narodowym Banku Polskim. Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (preferowane kierunki to: ekonomia, finanse, bankowość oraz kierunki pokrewne) oraz wysoką średnią ocen. Powinni wykazać się także znajomością co najmniej dwóch języków obcych, w tym biegłą angielskiego, zdolnością analitycznego myślenia, dobrą organizacją oraz umiejętnością pracy w zespole.

Osobom, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny, obejmujący m.in. rozmowę kwalifikacyjną oraz wygłoszoną po polsku lub angielsku prezentację, NBP zaoferuje roczną umowę o pracę, możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej, szkolenia zawodowe i konsultacje z ekspertami NBP, a wyróżniającemu się stażyście – zagraniczny wyjazd studyjny.

Aplikacje na staż będą przyjmowane do 25 listopada. Należy przesyłać je za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej NBP.

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na stronie internetowej NBP.

Aktualności | 2013-11-21 | Lidia Nowak