Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów

Narodowy Bank Polski wprowadził zmoderni­zowane zabezpie­czenia banknotów powszechnego obiegu o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych. Trafią one do obiegu w kwietniu 2014 roku.

Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami będą stopniowo trafiały do obiegu od kwietnia 2014 roku w ramach standardowych operacji zasilania banków w gotówkę oraz wycofywania banknotów zniszczonych lub uszkodzonych. Oznacza to, że żaden banknot z nowymi zabezpieczeniami nie trafi do portfeli Polaków przed tą datą, a banknoty będące obecnie w obiegu pozostaną prawnym środkiem płatniczym bezterminowo do czasu ich naturalnego zużycia.

Więcej informacji:
Wizerunki banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami
Informacja „Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów
Prezentacja wizerunków banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami

Aktualności | 2013-11-05 | Lidia Nowak