Diagnoza dopasowania organizacyjnego - spotkanie FG 27 lutego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Forum Gryf, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wyniki badania „Diagnoza dopasowania organizacyjnego” przeprowadzonego w ostatnich miesiącach wśród zachodniopomorskich przedsiębiorstw.

Termin i miejsce: 27 luty 2013 r. godz. 18.00 w Auli Starej
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie

Wyniki działania przedsiębiorstw zależą od zatrudnionych ludzi. Aby wydobyć i rozwinąć potencjał pracowników potrzeba wyraźnych celów, odpowiednich warunków, jasnych zasad i konsekwencji w ich przestrzeganiu. Dlatego tak ważna jest spójność między strategią firmy i kulturą organizacyjną, która przekłada się na wyniki działania. Poprawa dopasowania organizacyjnego jest możliwa dzięki właściwym praktykom zarządzania ludźmi, które umożliwią kształtowanie pożądanych postaw i zachowań pracowników.

Celem przeprowadzonych badań była diagnoza dopasowania strategii i kultury organizacyjnej oraz praktyk zarządzania ludźmi, a następnie ocena wpływu dopasowania na wyniki działania firmy.


Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu do 20 lutego 2013 r. mailowo: biuro@forumgryf.pl lub telefonicznie 91 444 21 71.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Aktualności | 2013-02-25 | Marta Wilkocka