Członkowie naszego zespołu

Zespół Badawczy “INTEGRACJA”:

1. dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff
Lider Zespołu Badawczego “Integracja”
e-mail: alberto@lozano.net.pl

2. dr inż. Jadwiga Ewa Żalińska-Gawrońska
e-mail: ewagawr@wneiz.pl

3. dr Katarzyna Gadomska-Lila
e-mail: gadomska.lila@gmail.com

4. dr Aleksandra Rudawska
e-mail: aleksandra.rudawska@gmail.com

5. mgr Hubert Pachciarek
e-mail: h.pachciarek@wneiz.pl

6. inż. Izabela Lila-Legęcka
e-mail: ilila@wp.pl

7. mgr Malwina Szarek
e-mail: malwina.szarek@gmail.com

8. mgr Marika Skubiszewska
e-mail: marika.skubiszewska@gmail.com

9. Marta Wilkocka
e-mail: martawilkocka@gmail.com

Członkowie Zespołu Badawczego biorący udział w projekcie “Diagnoza dopasowania organizacyjnego”:

1. Wojciech Jaźwiński
2. Adrian Jaworski
3. Michał Kwiecień
4. Agnieszka Gronwald
5. Joanna Janczyk
6. Lidia Nowak
7. Wojciech Musiał
8. Karolina Jóźnik
9. Anna Borek
10. Marzena Pienio
11. Wojciech Dorzynkiewicz
12. Łukasz Jaśniewski
13. Karol Grutkowski
14. Edyta Kogut
15. Marta Soska
16. Monika Binder

Nasz zespół | 2012-10-17 | Marta Wilkocka