Czas na Rozwój 2011 "Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim"

Sortuj: alfabetycznie | od najnowszego

!!

!!

Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim to druga edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej think tank o ogólnej nazwie „Czas na rozwój” organizowanej przez Zespół Badawczy „Integracja” działający przy Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Fundację Forum Gryf.

Myśl przewodnią tegorocznej konferencji stanowią pytania: Jak budować społeczeństwo obywatelskie w skali lokalnej, regionalnej i krajowej? Jaką rolę pełni biznes w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?

Społeczeństwo obywatelskie jest tworzone przez świadomych obywateli, którzy z własnej woli i potrzeby angażują się w życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Decydują się na to w oparciu o poczucie odpowiedzialności za własne otoczenie oraz swoją „Małą” i „Dużą” Ojczyznę. W takim społeczeństwie obywatele mają zdolność samoorganizacji w celu obrony swoich praw, rozwiązywania najważniejszych problemów codzienności, czy też kreowania dobrobytu.
Potrzeba budowania społeczeństwa obywatelskiego wynika w głównej mierze z następujących przesłanek:

Społeczeństwo obywatelskie zmienia nie tylko jakość życia mieszkańców, lecz również wpływa na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Sukces firm coraz bardziej za¬leży od ich zdolności do współdziałania z innymi podmiotami na arenie gospodarczej i społecznej. Tym samym wartość przedsię¬biorstwa jest kreowana na trzech poziomach: pojedynczego podmiotu, grup przedsię¬biorstw ¬oraz regionów. Wobec tego przedsiębiorstwa są również beneficjentami dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego zależy od umiejętności planowania całościowego i wyznaczania celów w każdej sferze życia społecznego człowieka i organizacji. Dotyczy to zarówno procesów komunikacji interpersonalnej, równoważenia życia rodzinnego i zawodowego, zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego. Bieżące decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem wspólnej wizji przyszłości.

Punktem wyjścia do tegorocznej dyskusji będą słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w 1999 r. podczas pielgrzymki do Rumunii:

„Droga do demokracji prowadzi przede wszystkim przez wychowanie obywatelskie wszystkich mieszkańców kraju, które pozwala im odgrywać aktywną i odpowiedzialną rolę w życiu publicznym, na forum społeczności lokalnych i na wszystkich płaszczyznach życia społecznego. Naród z wykształconym zmysłem obywatelskim będzie świadom faktu, że przemiany nie są tylko kwestią struktur, ale muszą dotyczyć także mentalności.”

Przedstawione problemy i zagadnienia będą przedmiotem dyskusji podczas tegorocznej konferencji. Naukowcy z różnych dziedzin (m.in. zarządzania, prawa, medycyny, politologii, ekonomii, filozofii, socjologii), przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele, prawnicy, przedstawiciele władz, kultury i wolnych zawodów oraz osoby zajmujące się kształtowaniem rodzinny, będą dyskutować i szukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 1. Program Konferencji
 2. Czwartek

  17:00 – 19:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
  19:00 – 21:00 Kolacja

  Piątek

  9:00 – 10:00 Śniadanie

  Pierwsza sesja

  10:00 – 10:30 Wprowadzenie
  10:30 – 11:15 dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
  11:30 – 13:00 Dyskusja w grupach
  13:30 – 15:30 Obiad

  Druga sesjaCZAS NA ROZWÓJ "Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim"

  !!

  Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim to druga edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej think tank o ogólnej nazwie „Czas na rozwój” zorganizowana przez Zespół Badawczy „Integracja” działający przy Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego or

 3. Program Konferencji
 4. Czwartek

  17:00 – 19:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
  19:00 – 21:00 Kolacja

  Piątek

  9:00 – 10:00 Śniadanie

  Pierwsza sesja

  10:00 – 10:30 Wprowadzenie
  10:30 – 11:15 dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
  11:30 – 13:00 Dyskusja w grupach
  13:30 – 15

 5. Miejsce i program konferencji
 6. Konferencja odbyła się w Międzywodziu. Uczestnicy zostali zakwaterowani w ośrodku „Marena” Wellness & Spa położonym na Wyspie Wolin
  w odległości niespełna 150 m od morza. Ośrodek rekomendowany przez miesięcznik FORBES na okres wiosna-lato 2011.

  Szczegółowe informacje o ośrodku tutaj

 7. Rada Konferencji