Publikacje w mediach

Sortuj: alfabetycznie | od najnowszego

Jak ZUT pomógł producentowi przechować śledzie

Gazeta Wyborcza Szczecin, 26-05-2009
Apeluje Alberto Lozano-Platonoff: Przedsiębiorcy! Sięgajcie po oferowaną pomoc przez różne instytucje w rozwoju swojej działalności!

Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym, które za niedługo zmieni się w kryzys (m.in. z powodu likwidacji Stoczni Szczecińskiej Nowa), warto starać się o lepszą współpracę na rzecz eksportu produktów z regionu. Na ostatnim spotkaniu w ramach projektu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw” Jaśmina Solecka, dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, przedstawiła przedsiębiorcom ciekawe propozycje dotyczące potencjalnych rynków zbytu.

Cały tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rada na trudne czasy – kontrolować firmę

Gazeta Wyborcza Szczecin, 03-05-2009
Jak utrzymać firmę i poziom zatrudnienia w czasach spowolnienia gospodarczego? Regularnie kontrolować sytuację firmy i natychmiast reagować na pojawiające się problemy. W ramach projektu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw” w ubiegłą środę odbyło się kolejne spotkanie z udziałem biznesmenów. Podczas spotkania prowadzonego przez prof. Alberto Lozano-Platonoffa oraz dra Dominika Rozkruta, dyrektora Urzędu Statystycznego, przedstawiciele zachodniopomorskich przedsiębiorstw poddali analizie obecną sytuację gospodarczą w regionie i ocenili, jak wygląda “kryzys” w naszym regionie. Dyskutowano o sposobach radzenia sobie z obecną sytuacją na rynku.

Cały tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zachęcają do inwestycji na terenach SSN

Polskie Radio Szczecin, 27-04-2009
Naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego szukają firm zainteresowanych inwestowaniem na terenach Stoczni Szczecińskiej Nowej. Pierwsze efekty już są – w ciągu jedynie dwóch tygodni gotowość do rozwijania działalności na postoczniowym majątku deklaruje 5 zachodniopomorskich firm i jedna spółka niemiecka.

Profesor Alberto Lozano, który rozmawia z potencjalnymi inwestorami przyznaje, że nie są to na tyle duzi gracze, żeby stać ich było na start w trwającym właśnie przetargu. Ekonomiści z Uniwersytetu Szczecińskiego proponują zatem, żeby część majątku stoczni wykupił ktoś, kto ma pieniądze, a następnie wydzierżawił tereny mniejszym spółkom.

Całość
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O czym co środa dyskutują prezesi firm

Gazeta Wyborcza Szczecin, 21-04-2009
Regionalne przedsiębiorstwa w czasach kryzysu – to jeden z tematów cotygodniowych paneli dyskusyjnych organizowanych w ramach projektu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”.
Uczestniczą w nim prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw z całego województwa. Projekt koordynuje Zespół Badawczy Integracja, działający przy wydziale nauk ekonomicznych i zarządzania, oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem projektu jest docenienie i wspieranie istotnego udziału przedsiębiorców w rozwoju społeczno-gospodarczym naszego regionu. Projekt definiuje potrzeby i kłopoty przedsiębiorców, tworzy platformę współpracy środowiskowej, która decyduje o stworzeniu atmosfery przyjaznej biznesowi.

Cały tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kto ma przewidzieć kryzys

Kurier Szczeciński, 06-04-2009
Jakie są wzajemne relacje między instytucjami otoczenia biznesu a przedsiębiorcami? Czy coś można i należy zmienić? Tymi problemami zajęli się podczas ostatniego spotkania członkowie Zespołu Badawczego Integracja działającego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zachodniopomorscy przedsiębiorcy.

Cały projekt badawczy ma na celu zdiagnozowanie problemów, z którymi zmagają się przedsiębiorcy regionu, oraz wypracowanie propozycji ich rozwiązań. Naukowcy z Integracji chcą od marca do czerwca tego roku przeprowadzić cykl 12 spotkań z kadrą kierowniczą zachodniopomorskich firm, dzięki którym ma zostać opracowany zbiór praktycznych uwag mających poprawić poziom konkurencyjności zachodniopomorskich firm. Tematem ostatniego spotkania były wzajemne relacje między instytucjami otoczenia biznesu a przedsiębiorcami.

Cały tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biznesmeni narzekają na banki

Gazeta Wyborcza Szczecin, 06-04-2009
Jesteśmy zmuszeni do renegocjacji umów kredytowych, deklarowania wyższych zabezpieczeń. Płacimy wyższe raty. Takie działania utrudniają funkcjonowanie i rozwój firm – mówią przedsiębiorcy. 1 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”. Pierwsza z dwóch części dyskusji poprowadzonej przez prof. Alberto Lozano-Platonoffa dotyczyła współpracy z instytucjami otoczenia biznesu (instytucje oferujące przedsiębiorcom usługi związane z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem firmy; oferują szkolenia, doradztwo itp.). – Nasze instytucje otoczenia biznesu na ogół czekają na podjęcie inicjatywy przez przedsiębiorców. Natomiast one również mogłyby wyjść z propozycjami współpracy.

Cały tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rada na kryzys: potencjał twórczy pracowników

Gazeta Wyborcza Szczecin, 30-03-2009
Dobrze wykształcona kadra, która utożsamia się z firmą, jest źródłem najlepszych nowatorskich rozwiązań. Jak sprawić jednak, aby pracownicy mieli odwagę zaproponować przełomowe pomysły? – pyta prof. Alberto Lozano Platonoff. Kolejne spotkanie w ramach projektu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw” dotyczyło innowacyjności. Sens innowacyjności tak opisał Mariusz Zaworski, prezes Thomas Beton Polska Sp. z o.o.: – Klienci już nie zadowalają się tylko niską ceną produktu. Oczekują lepszych rozwiązań. Nasza firma ma od niedawna dział innowacji technologicznych. Prowadzi on różnego rodzaju programy partnerskie z uczelniami i firmami polskimi i zagranicznymi, które działają w tej samej branży. W ten sposób powstaje wartość dodana firmy. Dzięki temu jesteśmy bardziej konkurencyjni.

Cały tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kryzys to dobry czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw…

Pełny portfel, TVP3 Szczecin, 23-03-2009
Gościem programu był prof. US dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff, koordynator projektu Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw.
Tym razem program poświęcony był poszukiwaniom rozwiązań w dobie kryzysu gospodarczego.

Cały program
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Marszałek kontra biznes

Kurier Szczeciński, 23-03-2009
Urzędników bronił sam marszałek województwa z pomocą dyrektora jednego z wydziałów. Ale przedsiębiorcy mieli i tak sporo dość krytycznych uwag do działalności osób przyznających środki europejskie, procedur, ekspertów oceniających wnioski. Okazją było spotkanie w ubiegłym tygodniu zespołu Integracja działającego przy wydziale ekonomicznym US. Naukowcy z Integracji chcą od marca do czerwca tego roku przeprowadzić cykl 12 spotkań z kadrą kierowniczą zachodniopomorskich firm, dzięki którym ma zostać opracowany zbiór praktycznych uwag mających poprawić poziom konkurencyjności zachodniopomorskich firm. Pierwsze spotkania zespołu z przedsiębiorcami już przynoszą efekty.

Cały tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jak wykorzystać u nas fundusze strukturalne

Gazeta Wyborcza Szczecin, 22-03-2009
Poziom wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych w naszym regionie jest niski. Co zrobić żeby to zmienić? – zastanawia się dr Katarzyna Gadomska-Lila. O tym z marszałkiem województwa Władysławem Husejko i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego dyskutowali szefowie zachodniopomorskich przedsiębiorstw na panelu zorganizowanym przez Zespół Badawczy Integracja oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Było to kolejne z cyklu spotkań odbywających się w ramach “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”.

Cały tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co zrobić żeby firma działała prężniej i jak pozyskać fundusze unijne?

Kronika Szczecińska, TVP3, 18-03-2009
Nad tym zastanawiali się przedsiębiorcy podczas spotkania z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach akcji Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw…

Więcej
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urzędniku! Bądź przewodnikiem i partnerem

Gazeta Wyborcza Szczecin, 16-03-2009
Niestety, w Polsce pracownik administracji wciąż we własnym odczuciu jest przedstawicielem władzy i często okazuje to zgłaszającemu się do niego przedsiębiorcy. Kolejne spotkanie z cyklu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw” było poświęcone sposobom eliminacji barier administracyjnych, które napotykają przedsiębiorcy przy uzyskiwaniu pozwoleń koniecznych w prowadzeniu działalności firmy.

Artykuł autorstwa dr Aleksandry Rudawskiej, Zespół Badawczy “Integracja” przy Katedrze Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński.

Cały artykuł
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inna strona kryzysu… Czas na rozwój?

Kurier Szczeciński, 10-03-2009
Czy kryzys może być dobrym czasem dla rozwoju przedsiębiorstw? Okazuje się, że według młodych ekonomistów a zespołu Integracja, działającego na Uniwersytecie Szczecińskim, tak. A już na pewno dla zachodniopomorskich firm. Ale nie brakuje im problemów, które to uniemożliwiają. Jednym z nich – pozyskiwaniem środków strukturalnych – zajęli się w minionym tygodniu. […]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Urzędnicy, pomagajcie!

Gazeta Wyborcza Szczecin, 09-03-2009
Niejasne, skomplikowane, a niekiedy kuriozalne przepisy, trudne do spełnienia kryteria, długi czas rozpatrywania wniosków to najważniejsze zastrzeżenia przedsiębiorców w stosunku do sposobu dzielenia środków z funduszy strukturalnych.

Artykuł autorstwa dr Tomasza Łukaszewskiego, Zespół Badawczy “Integracja”, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biznesmen to dobrodziej, nie złodziej

Gazeta.pl, 23-02-2009
W Szczecinie ciągle brakuje nam poczucia własnej wartości. Uważamy, ze innym lepiej wszystko wychodzi, a to przecież nieprawda. Stać nas na wiele, co choćby pokazał finał The Tall Ships’ Races 2007. Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw to projekt, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności naszych firm. W listopadzie 2008 roku zakończył się pierwszy etap. Prowadzony przez prof. Alberto Lozano Zespół Badawczy “Integracja” przeprowadził wśród szefów 170 przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego ankietę, która pozwoliła zdiagnozować słabe i mocne strony badanych firm. Druga część projektu rozpoczyna się 4 marca i będzie trwać do czerwca.

Cały artykuł
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miasto nie wie jakie ma być

Gazeta Wyborcza Szczecin, 12-10-2001
Szczecin już ponad dziesięć lat czeka na czytelny drogowskaz: jak ma się rozwijać. Niby wszyscy o tym wiemy, znamy atuty miasta i jego słabe strony, ale nikt nie potrafi zamknąć tego w dokumencie ze strategią.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Region jak Pietrasze

Kurier Szczeciński, 02-07-2002
Działając we wsi Pietrasze, gdzie udało nam się zredukować bezrobocie z 65 procent do 20 proc., mieliśmy poparcie miedzy innymi prezydenta RP. W naszym regionie, gdzie też chcielibyśmy wdrażać podobne programy, poparcia jeszcze nie mamy – powiedział dr Alberto Lozano Platonoff, lider Zespołu Badawczego Integracja z katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grunt to potencjał

Gazeta Wyborcza Szczecin, 04-04-2002
Czy kilkuletni chłopiec jest w stanie pomóc w stworzeniu nowych miejsc pracy w malutkiej popegeerowskiej wiosce? Okazało się, że tak.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stocznia według naukowców

Gazeta Wyborcza Szczecin, 04-07-2002
Zespół Badawczy “Integracja” zaprezentował wczoraj w stoczni własny plan ratowania tej spółki.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bardzo powoli od poniedziałku?

Kurier Szczeciński, 04-07-2002
Jeżeli w nowej stoczni ruszy w poniedziałek produkcja, to bardzo powoli. Wczoraj mówił o tym w Szczecinie Arkadiusz Krężel, prezes państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest właścicielem stoczniowej spółki ASS (po rejestracji ma się nazywać Stocznia Szczecińska Nowa).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wkrótce ruszy nowa stocznia

Głos Szczeciński, 04-07-2002
W najbliższy poniedziałek będzie można wznowić produkcję w stoczni – powiedział Arkadiusz Krężel prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.
W pierwszym etapie zatrudnienie będzie miało około dwa tysiące osób.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Produkcja statków może być jeszcze opłacalna

Rzeczpospolita, 16-07-2002
Przyszłość przemysłu budowy statków to w Szczecinie kwestia zajmująca wszystkich. Naszym zdaniem istnieje szansa uratowania stoczni, dlatego tez przygotowaliśmy projekt rozpoczęcia budowy statków przy uwzględnieniu dotychczasowej produkcji, infrastruktury, i zamówień Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jeszcze można ją uratować!

Gazeta Wyborcza Szczecin, 30-09-2002
Nie wszystko stracone. Jeszcze można uratować produkcję statków w Szczecinie! Uwzględniając przepisy prawa upadłościowego, można stworzyć wspólne przedsięwzięcie syndyka i Stoczni Szczecińskiej Nowej!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kryzys to nowe możliwości

Gazeta Wyborcza Szczecin, 08-04-2002
Nasi menedżerowie niepowodzenia najchętniej tłumaczą kryzysem gospodarczym albo złymi przepisami. Nie dostrzegają własnych błędów.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Obie strony do roboty

Głos Szczeciński.pl
Z Małgorzatą Jacyną-Witt, członkiem zarządu Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego rozmawia Marek Marek Rudnicki. – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego bada kondycję szczecińskiego biznesu. Ocena nie jest najlepsza. Tak dla decydentów, jak i menadżerów firm. Zgadza się pani z taką oceną?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Banki i bankructwa firm

Rzeczpospolita, 02-03-2002
Dwa opublikowane w “Rz” teksty Grzegorza Bryckiego (“Rz” z 15 lutego) dotyczący wzrostu liczby bankrutujących firm oraz Anny Słowiejskiej (“Rz” z 21 lutego) “Zyskają banki czy ich klienci” skłaniają mnie do zabrania głosu na temat współpracy przedsiębiorstw z bankami.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Studenci ruszyli do firm

Kurier Szczeciński, 12-12-2000
Blisko trzysta szczecińskich firm odwiedzili już ankieterzy zespołu badawczego Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszy etap badań ma się zakończyć na początku stycznia diagnozą – określeniem kondycji i problemów przedsiębiorstw. Jednak nie wszyscy mają ochotę być diagnozowani.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zachodniopomorskie firmy potrzebują terapii

Puls Biznesu, 20-02-2001
Słaba kondycja finansowa szczecińskich firm wynika z braku przygotowania ich właścicieli i kadry kierowniczej do zarządzania. Takie wnioski wypłynęły ze wstępnych analiz ankiet, przygotowanych dla 1350 szczecińskich podmiotów gospodarczych przez zespół badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Recepta na rozwój

Gazeta Wyborcza Szczecin, 02-04-2001
Nie ma pieniędzy na inwestycje – tak przedsiębiorcy najczęściej odpowiadają na pytanie, czego najbardziej brakuje Szczecinowi. To prawda, lecz nie do końca. Owszem, znaczne nakłady finansowe są konieczne, lecz na pieniędzy najbardziej potrzebujemy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zmienić styl zarządzania

Gazeta Bankowa, 31-07-2001
Badanie wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców potwierdziło przypuszczenie, że istotnym czynnikiem hamującym rozwój jest nieadekwatny do nowych warunków styl prowadzenia firm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Smutna prawda o szczecińskich firmach

Głos Szczeciński, 23-10-2001
Kondycja szczecińskich przedsiębiorstw jest bardzo słaba – takie są wstępne wyniki badań przeprowadzonych w 700 lokalnych firmach. Zespół Badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego niebawem zakończy całoroczną pracę nad projektem ogólnej diagnozy szczecińskich przedsiębiorstw. Szczegółowe raporty trafią na biurka szefów firm 14 listopada.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do roboty

Gazeta Wyborcza Szczecin, 21-11-2001
Lokalni politycy nie robią nic, menedżerowie są słabi, brakuje wizji rozwoju Szczecina i regionu. To trzeba zmienić. Taki komunikat przekazał wczoraj dr Alberto Lozano uczestnikom konferencji, która odbyła się w gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stan gospodarki jest zły

Gazeta Wyborcza Szczecin, 22-11-2001
Rozmowa z dr Alberto Lozano Platonoff, adiunktem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, szefem projektu “Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kondycja gospodarcza regionu zachodniopomorskiego

Nowe Życie Gospodarcze, 13-01-2002
Obecna sytuacja gospodarcza Polski jest dość trudna. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, między innymi, na zbyt wysokie podatki, a urzędnicy szukają sposobów ich podwyższania w celu zaspokojenia coraz większych potrzeb ogólnospołecznych. Problem polega na tym, że i pierwsi i drudzy mają rację.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Brak nastawienia na samodzielne działanie

Życie, 23-01-2002
Przedsiębiorcy głowią się, jak uniknąć płacenia większego podatku, a nie jak rozwijać swoją firmę. Tymczasem tracą rynek. A gdyby ich praca przyniosła wymierny zysk, to podatki by ich tak nie uwierały.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uniwersytet na rynku

Rzeczpospolita, 04-05-2002
Symptomy kryzysu gospodarczego w Polsce są coraz bardziej odczuwalne. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto jest niskie, rośnie bezrobocie. W efekcie siła nabywcza społeczeństwa jest mała, a jego stopa życiowa – niska. Przyczyny tych problemów sa różne, ale jedną z najważniejszych są niewłaściwe proporcje w strukturze podmiotów gospodarczych oraz nieefektywne zarządzanie przedsiębiorstwami. Sądzimy, że w rozwiązaniu tych problemów pomocna byłaby współpraca między przedsiębiorstwami i ośrodkami akademickimi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Razem do przodu

Gazeta Wyborcza Szczecin, 04-02-2002
Jak wykorzystamy potencjał Szczecina, jaka przyszłość czeka to miasto? To zależy od nas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kryzys płynności regionu, czyli jak przeciwdziałać spirali bankructwa

Gazeta.pl
Zatory płatnicze w szczecińskich firmach to temat, na którym chcemy się dziś skupić. Obecna sytuacja jest niepokojąca, a na domiar złego perspektywy są jeszcze bardziej pesymistyczne. Przy utrzymaniu dotychczasowego trendu kryzys płynności będzie się pogłębiał.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrola firmy

Gazeta.pl, 04-03-2002
Z początkiem tego roku zespół badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego rozpoczął przeglądy szczecińskich firm pod kątem sposobu ich zarządzania oraz możliwości poprawy ich sytuacji finansowej.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Student w firmie

Rzeczpospolita, 04-05-2002
Choć transformacja gospodarki spowodowała, że oswoiliśmy sie już ze zjawiskiem bezrobocia, to niepokój budzi przede wszystkim jego zakres wśród ludzi młodych, często z wyższym wykształceniem. Sądzimy, że jednym ze sposobó przeciwdziałania tej sytuacji jest dużo bliższa niż obecnie współpraca ośrodków akademickich z zapleczem gospodarczym, głównie zaś z przedsiębiorstwami. Taką współpracę podjęliśmy w Szczecinie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Musimy grać zespołowo!

Głos Szczeciński, 26-06-2002
Firmy, uczelnie, lokalne władze i media – wszyscy musimy współpracować, żeby gospodarka mogła się rozwijać – mówił dr Alberto Lozano Platonoff, kierujący Zespołem Badawczym “Integracja”, podczas wczorajszej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji gospodarczej w regionie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Na pomoc sobie

Gazeta Wyborcza Szczecin, 26-06-2002
Nikomu wcześniej tak się nie chciało. To dla nas bezcenna propozycja. Pozwólmy sobie pomóc. Wspólna budowa przedsiębiorczego regionu – to hasło wczorajszej konferencji na Zamku Książąt Pomorskich.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Są intencje

Pojezierze Wałeckie, 03-10-2002
26 września w wałeckim ratuszu odbyła się konferencja “Partnerstwo na rzecz rozwoju Wałcza i regionu”, która ma zapoczątkować wdrażanie w powiecie wałeckim programu A. Lozano “Integracja – wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Integracja szansą rozwoju?

Ziemia Wałecka, 01-10-2002
Podczas spotkania, które odbyło się 26 września w Urzędzie Miasta w Wałczu, dyskutowano nad możliwościami rozwoju miasta i regionu. Udział w nim wzięli między innymi: dr inż. Alberto Lozano Platonoff – lider Zespołu Badawczego “Integracja” ze Szczecina, dr Sylwia Sysko-Romańczuk – jego zastępca, Maria Kobiałko-Morawska – przewodnicząca Rady Powiatu, Bogdan Wankiewicz – wicestarosta,…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kryzys… czas by pomyśleć o przyszłości!

Gazeta Wyborcza Szczecin
Perspektywa bankructwa, w szczególności jego skutków, największego w Szczecinie
i w regionie zachodniopomorskim pracodawcy obudziła “uśpione” do tej pory elity polityczne, menedżerskie i naukowe. Trwający od ponad 10 lat proces transformacji polskiej i regionalnych gospodarek przypomina…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Renacjonalizacja stoczni

Gazeta Wyborcza Szczecin, 29-05-2002
Decyzja Rządu odnośnie renacjonalizacji Stoczni Szczecińskiej w świetle ogólnej sytuacji w polskim przemyśle okrętowym oraz problemów społeczno-gospodarczych miasta Szczecina i regionu zachodniopomorskiego jest dobrym rozwiązaniem…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miało być lepiej tymczasem jest coraz gorzej

Gazeta Wyborcza Szczecin
Miało być lepiej tymczasem jest coraz gorzej. Stocznia Szczecińska, pomimo zapewnień, że produkcja ruszy w czerwcu ogłosiła upadłość. Dla Szczecina to prawdziwa klęska. Skutki odczujemy wszyscy. Upadek stoczni to około 15 tyś nowych bezrobotnych. Siła nabywcza konsumentów spadnie o około 8%. Zbankrutuje kilkadziesiąt firm. Podstawy egzystencji utraci kilkadziesiąt tysięcy ludzi…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Młodzi do roboty

Rzeczpospolita
Rosnąca stopa bezrobocia budzi coraz większy niepokój społeczny. Co prawda transformacja gospodarki spowodowała, że oswoiliśmy się już z samym zjawiskiem braku pracy wśród tych, którzy wcześniej ją posiadali a obecnie utracili z powodu…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kryzys czy rozwój? Wybierajmy…

Rzeczpospolita
Symptomy kryzysu gospodarczego w Polsce są coraz bardziej odczuwalne. Wniosek ten potwierdzają dane statystyczne – niska wartość stopy PKB, wysoka stopa bezrobocia oraz niska siła nabywcza, a w konsekwencji i stopa życiowa społeczeństwa…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przełom w Szczecinie… powstanie nowa stocznia! Stocznia Jedności!

Rzeczpospolita
3 lipca br. przedstawiciele Zespołu Badawczego “Integracja” z Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezentowali na spotkaniu z przedstawicielami władz miejskich i wojewódzkich oraz z Zarządem stoczni i stoczniowcami założenia projektu ratowania firmy…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Polemika z TEP

Rzeczpospolita
Pod koniec maja Towarzystwo Ekonomistów Polskich skrytykowało rządowy projekt interwencji w Stoczni Szczecińskiej. Jako pracownik naukowy, z wykształcenia specjalista w zakresie zarządzania, chciałbym podjąć polemikę z ich stanowiskiem…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wywiad z Lozano

Życie Warszawy
Po pierwsze często brakuje mu wiedzy w zakresie zarządzania. Przez ostatnie dziesięć lat zostawał nim ktoś, kto miał trochę pieniędzy, jakiś pomysł
i chciał się zaangażować w jakiś biznes. Natomiast brakowało mu czasu na uważne przyjrzenie się środowisku, w jakim…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opinia do dyskusji nad budżetem miasta

Gazeta Wyborcza
W maju 2004 Polska bardzo prawdopodobnie wstąpi do Unii Europejskiej. To zaledwie 14 miesięcy! Okres ten jest szczególnie ważny w regionach przygranicznych, ponieważ otwiera się wielki rynek dla małych i średnich przedsiębiorstw (w naszym regionie przede wszystkim…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nie marnujmy naszej jedynej szansy!

Gazeta Wyborcza
Stwierdzenie, iż region przeżywa kryzys gospodarczy, nie wymaga obecnie żadnych dowodów. Po prostu jest to fakt. Bardzo bolesny fakt…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jak rozwiązać problemy przedsiębiorstw naszego regionu?

Gazeta Wyborcza Szczecin
Zazwyczaj kiedy pytam ludzi, zwłaszcza przedsiębiorców – “czego najbardziej brakuje Szczecinowi, aby się rozwijać?” większość odpowiada “pieniędzy”, “nie ma pieniędzy na inwestycje”. To jest prawda, lecz nie do końca. Owszem, nakłady finansowe są potrzebne i to znaczne, lecz to nie…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O belce i drzazdze inaczej…

Gazeta Wyborcza Szczecin, 30-04-2001
Na pytanie: Jaka jest główna przyczyna niezadowalających wyników ekonomicznych szczecińskich przedsiębiorstw? Kadra kierownicza i naukowa najczęściej odpowiada jednomyślnie: “Fatalna płynność”. “Zatory płatnicze”. “Zapaść finansowa”…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przyczyny kryzysu Szczecina

Gazeta Wyborcza
Kilka tygodni temu dostałem zaproszenie na prowadzenie wykładu pod tytułem “Dlaczego mamy chroniczny kryzys w Szczecinie? Jak można to zmienić? Czy wstąpienie do UE poprawi czy pogorszy sytuację?”

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przyczyny kryzysu Szczecina – 2

Gazeta Wyborcza Szczecin
Coś jest nie tak. Niestety nie mogę pojąć gdzie się kryje prawdziwą przyczyną. Nie wiem gdzie szukać rozwiązania. I to nie od dziś. Sprawa się toczy już od kilku tygodni. Dzisiaj nawet, nie mogę spać… i chyba to dlatego piszę…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 + 2 = 5 czyli RAZEM znaczy więcej i lepiej…

Gazeta Wyborcza Szczecin
We wtorek, 8 maja br., zadzwoniła do mnie Pani Elżbieta Rutkowska z redakcji niniejszej gazety. Poprosiła mnie o kilka słów na temat rankingu 500 największych firm w Polsce opublikowanego w Rzeczpospolitej. Powiedziałem, że jeszcze się z nim nie zapoznałem i prosiłem o trochę czasu…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SŁOWA DOTRZYMALIŚMY…Projekt Badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego

Gazeta Wyborcza Szczecin
Zespół Badawczy, złożony z pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, kończy realizację projektu pod nazwą “Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw”. Celem projektu była ocena sprawności procesów…

Plik w całości do pobrania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strategia Miasta

Gazeta Wyborcza Szczecin
Wojciech Jachim: Na początku swojego tekstu stawia Pan pytanie, kto powinien przygotować strategię dla Szczecina. Rozumiem, że Pan ma na ten temat pogląd… Alberto Lozano: W tej chwili ani rada, ani zarząd ani jakakolwiek firma. Należy najpierw zreorganizować pracę Urzędu Miejskiego, usprawnić sposób działania poszczególnych…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Strategia dla Miasta? Szary zaułek czy światełko w tunelu…?

Gazeta Wyborcza Szczecin
Rada Miasta negatywnie oceniła wyniki prac nad strategią dla Szczecina, którą przygotowała firma Umbrella. Jakie decyzje zostaną podjęte w tej sprawie? Dyskusja trwa, pojawiły się pytania i wątpliwości: czy Rada Miasta powinna bezpośrednio zaangażować się przy dalszym opracowaniu strategii, czy raczej jest to funkcja Zarządu Miasta? A może ponownie zaangażować firmę konsultingową?…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Obecna sytuacja gospodarcza to wyznawanie dla Uniwersytetów

Rzeczpospolita
Problemy współczesnych przedsiębiorstw, regionów czy kraju są tak złożone, że poszukiwanie ich rozwiązań wymaga współpracy wielu różnych instytucji środowiska naukowego, biznesowego i politycznego. Rolę integratora powinien odgrywać dzisiaj Uniwersytet,…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy banki wspierają bankructwa?

Rzeczpospolita
Artykuł Pana Grzegorza Bryckiego (“Rz” z dnia 15.02.2002r.) dotyczący wzrostu, w ostatnich latach, liczby bankrutujących firm, oraz artykuł Pani Anni Słojewskiej (“Rz” z dn. 21.02.2002r.) pt. “Zyskają banki, czy ich klienci” skłoniły mnie do udzielenia głosu na poruszany temat. W Rzeczpospolitej…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wizja projektu pt. “Współpraca – rozwijajmy się razem”

Gazeta Bankowa
“Obecna sytuacja Polski jest dosyć trudna. Z jednej strony, podmioty gospodarcze nie mają płynności, nie rozwijają się i coraz częściej bankrutują.
Z drugiej strony, Rząd Polski nie ma wystarczających środków finansowych na pokrycie zasadniczych potrzeb w zakresie…

Plik w całości do pobrania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quo vadis Uniwersytecie? Azymut? Działalność badawczo-wdrożeniowa

Gazeta Bankowa
Wiedza i umiejętność jej innowacyjnego wykorzystania jest kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. W naukach ekonomicznych, w odróżnieniu od nauk przyrodniczych, jest ona zazwyczaj kreowana ex post niż ex ante i dlatego określa się je mianem nauk opisowych…

Plik w całości do pobrania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przygotowanie rozwoju gospodarczego regionu zachodniopomorskiego. Aktualny raport Zespołu Badawczego Uniwersytetu Szczecińskiego

Gazeta Bankowa
Obecna sytuacja Polski jest dosyć trudna. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, między innymi, na zbyt wysokie podatki, a urzędnicy szukają sposobów ich powiększania w celu zaspokojenia coraz większych potrzeb ogólnospołecznych. Problem polega na tym, że i pierwsi, i drudzy mają rację. Poza tym nikt z nich nie chce, ani nie może ustąpić. Poza tym, fakt, że bogactwo…

Plik w całości do pobrania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyny złej kondycji finansowej firm

Gazeta Bankowa
Zwykle kiedy pytam ludzi – zwłaszcza przedsiębiorców – “czego najbardziej brakuje Szczecinowi, aby mógł się rozwijać?” większość odpowiada: “pieniędzy”, “nie ma pieniędzy na inwestycje”. Pesymistyczne nastroje w szczecińskim środowisku naukowym i biznesu nie wynikają…

Plik w całości do pobrania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opinia

Gazeta Bankowa
Stabilny rozwój gospodarki jest możliwy, z jednej strony dzięki efektywne konstruowanym instrumentom polityki makroekonomicznej stymulujących przedsiębiorczość (np.stopy procentowe kredytów, inflacji, podatkowe, itp.).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość dodana w zarządzaniu – próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia

Kategoria wartości dodanej nie jest obca w naukach ekonomicznych i jasno określona jako różnica pomiędzy wielkością nakładów poniesionych przy zakupie materiałów niezbędnych do wytworzenia przez przedsiębiorstwo określonych dóbr i/lub usług, a uzyskanym przychodem z tytułu ich sprzedaży…

Plik w całości do pobrania