Rozwój lokalny i regionalny - publikacje

Sortuj: alfabetycznie | od najnowszego

-

 1. Miłaszewicz D., Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego - ujęcie makro i mikroekonomiczne, Szczecin
 2. Symptomy kryzysu gospodarczego w Polsce są coraz bardziej odczuwalne. Wniosek ten potwierdzają dane statystyczne – niska wartość stopy PKB, wysoka stopa bezrobocia oraz niska siła nabywcza, a w konsekwencji i stopa życiowa społeczeństwa.

 3. Sysko-Romańczuk S., Lozano Platonoff A., Regional partnership - entrepreneurship development concept, Szczecin
 4. In times of intense globalisation, regionalisation, abandoning classical approach to the role of industrial policy to the advantage of regional policy and creating scientific and empirical bases of the theory of clusters…

 5. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Analiza konkurencyjności miasta Szczecina, Szczecin
 6. Szczecin jest największą aglomeracją w województwie zachodniopomorskim i najbardziej na zachód wysuniętą aglomeracją miejską w Polsce. Dzięki swojej pozycji stanowi regionalne centrum gospodarcze, naukowe i kulturalne. Położony w strategicznym miejscu, na pograniczu trzech regionów europejskich, ma silną pozycję w Euroregionie.

 7. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw - wyniki badań pilotażowych, Szczecin
 8. Dobre charakterystyki geograficzno – ekonomiczne, jak strategiczne położenie miasta na styku trzech regionów europejskich, powiązanie z systemem komunikacyjnym zjednoczonej Europy, istotny potencjał w gospodarce morskiej i turystycznej oraz rozwinięte szkolnictwo wyższe.

 9. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., General diagnosis of the Szczecin's enterprises - results of the pilot research, Szczecin
 10. Convenient geographic and economic characteristics formed by strategic location of the city of Szczecin at the joining point of three European Regions, link with the communications system of the EU, considerable potential of maritime and tourist economy together with well developed higher education do not go…

 11. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Integracja - wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast, Szczecin
 12. Integracja – wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast. Wyzwanie dla konkurencyjności. Trwały wzrost gospodarczy jest możliwy dzięki zdolności do tworzenia bogactwa ekonomicznego, czyli rozwoju przedsiębiorczości. Proces ten rozpoczyna się w indywidualnym podmiocie gospodarczym, co przejawia się w osiąganiu wysokiego poziomu efektywności i jej stały

 13. Dobrodziej B., Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Koncepcja partnerstwa regionalnego - Projekt badawczy Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 14. W dobie odchodzenia od klasycznego ujmowania roli polityki przemysłowej na rzecz polityki regionalnej oraz zbudowania naukowych i empirycznych podstaw teorii gron coraz większego znaczenia nabierają badania nad konkurencyjnością regionów, a także narodów.

 15. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Wspólna budowa przedsiębiorczego regionu i miasta, Szczecin
 16. PROJEKT BADAWCZY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO “Wspólna budowa przedsiębiorczego regionu i miasta – idea, koncepcja, metodyka”. To słynne zdanie guru zarządzania – Petera Druckera stało się podstawą wszelkich działań opartych na planowaniu.