Zarządzanie wiedzą - publikacje

Sortuj: alfabetycznie | od najnowszego

-

 1. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B., Innowacyjność polskich firm na drodze do gospodarki opartej na wiedzy, Szczecin
 2. Źródeł bogactwa nie szuka się dziś jedynie we właściwie kształtowanych parametrach makroekonomicznych. Jak twierdzi M. E. Porter przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do bycia innowacyjnym, ciągłego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu…

 3. Lozano Platonoff A., Miłaszewicz D., Sysko-Romańczuk S., Innowacyjność polskich firm, Szczecin
 4. Bogactwa narodów nie ocenia się dziś jedynie po właściwie kształtowanych parametrach makroekonomicznych. Jak twierdzi M. E. Porter, przewagi konkurencyjnej należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do bycia innowacyjnym, ciągłego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu…

 5. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Być w kontakcie. Stan przepływów informacyjnych w szczecińskich podmiotach, Szczecin
 6. “Jesteśmy w kontakcie” to częste słowa jakie wypowiadamy przy pożegnaniu. Zależy nam na łączności z innymi ludźmi, bo te kontakty umożliwiają bycie stale “doinformowanym”. To samo dzieje się w praktyce gospodarczej.

 7. Lila-Gadomska K., Lozano Platonoff A., Relacje między kulturą organizacyjną, a strukturą w świetle badań szczecińskich przedsiębiorstw, Szczecin
 8. Zdecydowana większość współczesnych organizacji działa w warunkach permanentnej zmiany, toteż proces zarządzania musi przebiegać w nich zgoła odmiennie od proponowanej w początkach XX wieku m. in. przez Taylora “one best way”.

 9. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Decyzje zarządcze w przedsiębiorstwie - perspektywa praktyki zarządzania, Szczecin
 10. Zrozumienie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie nie jest możliwe bez odwołania się do istoty jego funkcjonowania oraz uwarunkowań, którym podlega zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

 11. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, Szczecin
 12. Rozwój firmy jest stanem, który można kształtować i oddziaływać na niego. Wskazuje, zgodnie z badanymi w literaturze koncepcjami cyklu życia, na logikę i ustrukturalizowanie. Należy zatem określić co ma wpływ podstawowy, co uboczny, co można kształtować, a na co jedynie reagować.