Inne projekty

Sortuj: alfabetycznie | od najnowszego

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 1. Diagnoza zdolności przedsiębiorstw do zmian i rozwoju
 2. Po kilkuletnim okresie oczekiwań w Polsce pojawił się wzrost gospodarczy. Jednakże teraz osiągnięcie sukcesu przez pojedyncze przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od sprawności zarządzania i umiejętności szybkiego reagowania na zmiany. Ważne jest by szybciej niż konkurencja uczyć się, która strategia i sposób działania prowadzi do sukcesu.

 3. Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw
 4. W koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego wyróżnia się trzy główne płaszczyzny:

 5. Diagnoza wzorów kultury organizacyjnej
 6. Celem projektu była identyfikacja charakterystycznych wzorów kultury organizacyjnej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i przedsiębiorstw bez udziału kapitału zagranicznego, a następnie ustalenie zasadniczych różnic między stosowanymi w nich wzorami kulturowymi oraz ich wpływu na sprawność zarządzania.

 7. Integracja - rozwój przedsiębiorczych regionów i miast
 8. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Na podstawie doświadczeń Uniwersytetu Szczecińskiego i wniosków wynikających z przeprowadzonych wcześniej badań, z inspiracji krajowego środowiska nauki powstała inicjatywa nowatorskiego projektu badawczego pt. “Integracja” wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast.

 9. Ogólna diagnoza gmin województwa zachodniopomorskiego
 10. Projekt ten został zrealizowany ze względu na zdobyte doświadczenia przez członków ZB “Integracja” podczas programu “Integracja- rozwój przedsiębiorczych regionów i miast”.

 11. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w regionie Pomorza Zachodniego
 12. Realizowany projekt miał na celu pozyskanie informacji od inwestorów regionalnych, krajowych i zagranicznych na temat czynników warunkujących podjęcie przez nich decyzji o aktualnych i przyszłych inwestycjach w naszym Regionie. Przeprowadzone badania pozwoliły na…

 13. Diagnoza branży piekarniczej
 14. Do poniżej przedstawionych rozważań zostały wykorzystane następujące źródła informacji: wyniki z ankiet, wiedza uzyskana w trakcie rozmów telefonicznych z piekarzami, dane statystyczne, wiedza z artykułów fachowych oraz dyskusje wśród członków Zespołu Badawczego Integracja.

 15. Strategia rozwoju miejscowości Pietrasze
 16. Przeprowadzona przez Zespół Badawczy analiza sytuacji, w jakiej znajdują się Pietrasze, pozwala na wskazanie szeregu uwarunkowań, będących przyczyną wysokiego bezrobocia w tej miejscowości.

 17. Przeglądy firm
 18. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Powadzone prace stanowiły kolejną fazę programu wspierania rozwoju szczecińskich firm.

 19. Organizacja praktyk dla studentów
 20. Utrzymująca się wysoka (jedna z najwyższych w Europie) stopa bezrobocia budzi coraz większy niepokój społeczny. Mimo że transformacja gospodarki spowodowała, iż oswoiliśmy się już z samym zjawiskiem braku pracy wśród tych, którzy wcześniej ją posiadali a obecnie utracili z powodu zmian zachodzących w strukturze branżowej.