Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw

Sortuj: alfabetycznie | od najnowszego

Zespół Badawczy „Integracja” wychodzi z inicjatywą nawiązania stałej współpracy z najważniejszymi przedsiębiorcami działającymi w regionie Pomorza Zachodniego. Z myślą o liderach biznesu został przygotowany program „Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”, którego jednym z kluczowych elementów jest Program dla liderów biznesu. Jest to specjalnie opracowany kurs dla prezesów i dyrektorów zarządzających średnich i dużych przedsiębiorstw regionu, charakteryzujących się wysokim poziomem konkurencyjności.

Zasadniczym celem programu jest pomoc głównym decydentom firm robić lepiej to, co już robią dobrze. Zamiarem organizatorów jest nadanie Programowi dla liderów biznesu charakteru cyklicznego (kwartalnego lub semestralnego). Każdy cykl będzie się składał z 4 modułów prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny. Zespół Badawczy „Integracja”, bazując na dobrych zachodnich i amerykańskich doświadczeniach oraz pozytywnych wynikach własnych badań (w szczególności na rezultatach projektu „Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw”) chciałby zaproponować stałą współpracę z przedsiębiorcami regionu opierając się na zasadzie benchmarking’u. “Integracja” wychodzi do kadry zarządzającej z propozycją uczestnictwa w cyklicznych badaniach, na podstawie których przedsiębiorcy będą mogli porównywać się z innymi wyróżniającymi się firmami regionu. Badania będą tematyczne, a każde z nich będzie służyć menedżerom w udoskonalaniu sposobu funkcjonowania firmy.

Zapraszamy do współpracy!

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 1. Zapraszamy do współpracy Liderów Biznesu
 2. Rozwój społeczno-gospodarczy każdego regionu w dużej mierze opiera się na sile działających w jego obrębie przedsiębiorstw. Pragniemy wyzwolić potencjał naszego regionu, dlatego zamierzamy aktywnie wspierać zachodniopomorskich liderów gospodarczych. Z tą myślą przygotowaliśmy kompleksowy Program dla Liderów Biznesu

  rrrrrrrrrr

 3. I etap projektu Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw zakończony!
 4. rrrrrrrrr

  W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace w ramach projektu Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw, obejmujący analizę kultury organizacyjnej regionalnych przedsiębiorstw oraz identyfikację oczekiwań, potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw działających na terenie województwa

 5. Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw - spotkanie i raport podsumowujący
 6. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Dnia 27 listopada 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników badań dotyczących diagnozy kultury organizacyjnej przedsiębiorstw

 7. Rusza II etap projektu "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw"
 8. Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw – to projekt mający na celu zdiagnozowanie problemów, z którymi zmagają się przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego oraz wypracowanie i rozpowszechnianie propozycji ich rozwiązań. Projekt obejmuje przeprowadzenie w okresie od marca do czerwca 2009 roku cyklu 12 spotkań z kadrą kierowniczą przedsiębiorstw.Pierwsze spotkanie z cyklu "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw"

  Dnia 4 marca 2009 r na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się pierwsze spotkanie otwierające II etap projektu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”. Organizatorami spotkania był Zespół Badawczy Integracja oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a uczestnikami dyskusji prezesi

 9. Drugie spotkanie z cyklu „Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw - bariery administracyjne i strategia firmy
 10. W trudnym obecnie dla gospodarki czasie, w sposób szczególny dostrzegamy znaczenie, jakie odgrywają przedsiębiorcy w naszym regionie zachodniopomorskim. Tworzenie przyjaznej atmosfery dla biznesu pozwoli, nie tylko przedsiębiorcom, lecz również nam wszystkim na szybsze wyjście z kryzysu. To czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw i stąd pomysł naszego projektu.Trzecie spotkanie z cyklu "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw" z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

  Podczas kolejnego środowego spotkania Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw (18 marca) gościliśmy Pana Władysława Husejko, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Rozmawialiśmy o pozyskiwaniu i wykorzytaniu funduszy strukturalnych z perspektywy województwa zachodniopomorskiego.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 11. Czwarte spotkanie z cyklu "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw"
 12. Pierwsza część dyskusji dotyczyła tego, na ile przedsięwzięcia władz samorządowych uwzględniają potrzeby przedsiębiorców
  i czy te potrzeby wpisują się w strategiczne działania podejmowane przez miasto i region?

  Tematem drugiej części spotkania był potencjał twórczy kapitału społecznego – pracowników. Wspólnie zastanawialiśmy

 13. Piąte spotkanie "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw" - współpraca środowiska biznesowego i informatyzacja
 14. 1 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”. Pierwsza z dwóch części dyskusji prowadzonej przez prof. Alberto Lozano Platonoffa dotyczyła współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, natomiast druga część spotkania dotyczyła problemów związanych ze znalezieniem, wdrożeniem i wykorzystaniem programów

 15. Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw - plan na najbliższe spotkania
 16. Uwzględniając uwagi prezesów, PLAN PRZYSZŁYCH SPOTKAŃ w ramach projektu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw” przedstawia się następująco:

  Data: środa 22 kwietnia 2009 r., 14:00-16:00
  Tematy: 1) Prognoza makroekonomiczna na najbliższy rok, czyli jak będzie wyglądać gospodarka w najbliższym czasie?

 17. Szóste spotkanie "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw" - o kryzysie i motywowaniu pracowników
 18. Odbywające się regularnie od początku marca 2009 roku spotkania z tygodnia na tydzień gromadzą coraz większą liczbę uczestników chcących wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w czasach spowolnienia gospodarczego.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 19. Siódme spotkanie "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw" - rady na trudne czasy
 20. Charakterystyka spowolnienia gospodarczego w naszym regionie i rada na ten okres – to główny zakres dyskusji z ostatniego spotkania w ramach cyklu „Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”, którego gościem był Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie dr Dominik Rozkrut.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 21. Ósme spotkanie "Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw" czyli o źródłach finansowania firmy i budowaniu dobrej atmosfery w firmie
 22. Firmy z województwa zachodniopomorskiego dobrze radzą sobie z trudną sytuacją rynkową, Nie oznacza to jednak, że ich szefowie są zwolnieni z obowiązku myślenia o tym, co można poprawić.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 23. Dziewiąte spotkanie "Czas na rozwój" czyli rada na kryzys: wspierać kreatywność pracowników!
 24. Kreatywność to temat kolejnego spotkania z cyklu „Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”, organizowanego przez Zespół Badawczy Integracja oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US. Podczas tej części spotkania biznesmeni zastanawiali się, jakie warunki sprzyjają kreatywności w firmie.

  Kryzys to moment na kreatywność

 25. Tematyka trzech ostatnich spotkań zamykających cykl "Czas na rozwój"
 26. Serdecznie zapraszamy na trzy ostatnie spotkania w ramach cyklu „Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 27. Dziesiąte spotkanie "Czas na rozwój" z udziałem dyrektor RCIiTT ZUT
 28. Na ostatnim spotkaniu w ramach projektu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw” Jaśmina Solecka, dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, przedstawiła przedsiębiorcom ciekawe propozycje dotyczące potencjalnych rynków zbytu.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 29. Zakończyliśmy I etap spotkań z cyklu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”
 30. Spotkaniem „Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym i ryzykiem zmiany stóp procentowych” zakończyliśmy pierwszy cykl spotkań w ramach projektu “Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr