CERIM

Sortuj: alfabetycznie | od najnowszego

Central Europe Research to Innovation Models

Na współczesnym rynku, jednym z kluczowych wskaźników konkurencyjności, jest innowacyjność produktów oferowanych klientom. Znaczący wkład w konkurencyjność gospodarki na poziomie regionalnym mogą mieć więc uczelnie oraz instytucje badawczo-rozwojowe, które dzięki prowadzonym badaniom naukowym i wdrożeniowym mogą oddziaływać na poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej borykają się jednak ze znaczącymi trudnościami
w procesie transferu technologii pomiędzy instytucjami naukowymi, a przedsiębiorstwami, szczególnie w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych.

Problemy te to przede wszystkim: brak klarownych ram prawnych dla transferu wiedzy i technologii, częsty brak motywacji
ze strony środowiska naukowego do poszukiwania możliwości zastosowania wyników realizowanych badań naukowych,
brak doświadczonego i wykwalifikowanego personelu zdolnego do zarządzania procesem transferu wiedzy i technologii,
brak partnerstwa i współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym
i międzynarodowym.

W związku z tym podjęto decyzję o uruchomieniu projektu CERIM, którego nadrzędnym celem jest stworzenie i zweryfikowanie modelu komercjalizacji wyników badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw oraz rynkowego wdrożenia innowacji. Ważnym elementem jest weryfikacja przygotowanego modelu
w uwarunkowaniach ekonomicznych, politycznych i prawnych, charakterystycznych dla Europy Środkowo-Wschodniej.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 1. Innowacje kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego
 2. Konferencja kończąca realizowany przez ponad 2 lata projekt Central Europe Research to Innovation Models odbyła się 28 czerwca 2011 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 3. Kolejny workshop w ramach projektu CERIM, kolejny raz w Wiedniu
 4. Nowy sezon działalności Forum Gryf rozpoczęty. Jednak pomimo przerwy wakacyjnej Forum Gryf nie zaniechało swoich działań. Efektem tego jest kolejne spotkanie wiedeńskie w ramach projektu Central Europe Research to Innovation Models realizowanego w ramach programu Interreg IV Central Europe. Forum Gryf jest partnerem projektu, który zakłada wypracowanie modelu transferu technologii adek

 5. Forum GRYF partnerem w międzynarodowym projekcie
 6. Pod koniec października dyrektor Forum GRYF wziął udział w spotkaniu inaugurującym realizację projektu Central Europe Research to Innovation Models (CERIM). Projektu, którego celem jest przygotowanie modelu komercjalizacji wyników badań naukowych właściwych w uwarunkowaniach Europy Środkowo-Wschodniej.

  Dyskusje nad transferem technologii - Konferencja nad Dunajem

  W dniach 5-6 maja br odbyła się w Bratysławie konferencja w ramach projektu CERIM, w którym Forum Gryf jest jednym
  z partnerów. Spotkanie zorganizowane przez Słowacką Akademię Nauk, poświęcone było aktualnym wyzwaniom przed jakimi stają organizacje zajmujące się transferem technologii w Środkowej Europie. Dyskusji nad wyzwaniami poświęc

 7. Wizyta studyjna w Londynie
 8. W dniach 7-10 września Rafał Rak, przedstawiciel Forum Gryf uczestniczył w wizycie studyjnej w cenionych angielskich instytucjach, które posiadają duże doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Wizyta zorganizowana została przez węgierskiego partnera Valdeal w ramach projektu Central Europe Research to Innovation Models (CERIM). 10 par

 9. Salzburskie spotkanie w ramach projektu CERIM
 10. Pod koniec października 2009r. miało miejsce kolejne spotkanie partnerów projektu CERIM (Central Europe Research to Innovation Models). Tym razem uczestnicy wzięli udział w Innovation Symposium 09 pt. „Gegenwart meistern- Zukunft sichern”, zorganizowanej przez Fachhochschule Salzburg.

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 11. Wiedeńskie spotkanie partnerów projektu CERIM
 12. 11 lutego 2010 r. w Wiedniu odbyło się kolejne spotkanie komitetu sterującego projektu Central Europe Research to Innovation Models realizowanego w ramach programu Interreg IV Central Europe. Forum Gryf jest partnerem projektu, który zakłada

 13. Konferencja w ramach Programu dla Europy Środkowej
 14. Regionalny Punkt Kontaktowy EWT w Urzędzie Marszałkowskim przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zorganizował w dniu 12 maja br. konferencję dla wnioskodawców w ramach Programu dla Europy Środkowej oraz Programu INTERREG